18.000 olijfbomen gesponsord vanuit Nederland!

Deze week tikte de teller op de website van Plant een Olijfboom 18.000 olijfbomen aan. Een goed moment om even kort terug te blikken op de afgelopen twaalf jaar.

Doelen

De Olijfbomencampagne in Palestina had tot doel om 50.000 olijfbomen aan te planten om boeren te ondersteunen in de strijd om hun land te behouden. Dit doel werd in 2009 behaald. De JAI besloot door te gaan met de campagne omdat er nog steeds op grote schaal olijfbomen werden vernield en omdat de campagne zeer succesvol is gebleken in haar advocacy- oftewel bewustwordingswerk.

Sinds de start van de campagne in 2002 zijn er internationaal 121.000 olijfbomen in Palestina aangeplant. Nederland doet vanaf 2004 actief mee en viert deze week het sponsoren van de 18.000e boom. Bijna vijftien procent van alle geplante olijfbomen komt "uit" Nederland, wat een succes!

Terug naar 2004

Mieke Zagt leerde via haar werk voor ICCO de Olijfbomencampagne Houd Hoop Levend van de YWCA Palestina en YMCA Oost Jerusalem kennen. Voortvarend heeft zij zich ingezet om deze campagne in Nederland te laten aarden. Dit heeft erin geresulteerd dat in 2004 YMCA Nederland, YWCA Nederland, ICCO, Cordaid en IKV de handen ineen hebben geslagen. De Nederlandse Olijfbomencampagne was een feit. De Palestijnse coördinator Rami B. Assad werd samen met een van de boeren uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland.

De Nederlandse campagne richt zich vanaf dat moment op het zoveel mogelijk olijfbomen door het Nederlands publiek te laten sponsoren. In samenwerking met Baha Hilo en later Muhanad al-Qaisy werden interessante tours georganiseerd door Nederland om de campagne onder de aandacht te brengen. Reizen naar Palestina organiseren, om met eigen ogen te zien wat een bezetting inhoudt, werd daar een belangrijk onderdeel van.

Baha Hilo

Muhanad al-Qaisy

 Kristel

Kristel

De campagne begon vanuit ICCO met Martin Sieperman als coördinator. Na een stevige basis zijn Frouke Jongsma en daarna Geeske Zanen verder gegaan vanuit het kantoor van YWCA Nederland. Vanaf 2008 werd Kristel de coördinator en wist zij de achterban flink te vergroten.

Afgelopen jaar bleek dat de campagne niet langer gesteund kon worden door ICCO en Cordaid. YMCA Nederland en YWCA Nederland omarmden het voorstel om een onafhankelijke stichting op te starten om zo het belangrijke werk uit te kunnen blijven voeren. Via een crowdfunding actie zette veel mensen zich in om geld te genereren voor de start van de stichting. De Olijfbomencampagne ging door onder de naam Plant een Olijfboom. Esther, John, Harrie en Geeske zijn de bestuursleden van de stichting en werken momenteel hard om een succes te maken van deze nieuwe vorm voor de oude campagne. Hierbij hebben zij fantastische hulp gekregen van een heel aantal betrokken vrijwilligers. Ook werd met verschillende organisaties in Nederland (voor het eerst) samengewerkt.

 Boom van klei waarop het nieuwe logo geinspireerd is.

Boom van klei waarop het nieuwe logo geinspireerd is.

Er zijn 334 bomen gesponsord in 2016. Mooie berichten maar we moeten door! Want de kolonisatie en bezetting van Palestina gaat ook nog steeds door. Het planten van olijfbomen is een middel om de Palestijnen te ondersteunen zich geweldloos te verzetten tegen de voortgaande onderdrukking.

 

Is één van de 18.000 bomen van jou?

Mensen die een boom aan hebben laten planten* kunnen zien waar en bij welke boer deze boom staat via de online database van onze partner in Palestina, de Joint Advocacy Initiative. Je leest op de pagina Mijn Boom hoe de database werkt.

*Let op: bomen worden aangeplant in het plantseizoen (dec-mrt), heb jij je boom na 1 januari 2016 gesponsord of cadeau gekregen? Dan klopt het dat je nog niet in de database bent opgenomen.

En de 18.000ste boom is voor…

Kristel is met verlof omdat haar tweede kindje is geboren. Zijn naam is Hadi, dat betekent relaxt. Het lijkt ons heel relaxt om dit nieuwe leven te vieren met het aanplanten van “hoop”. Dus de 18.000ste boom planten wij aan voor Hadi!

Brechtje van Bergen zet zich sinds 2009 in voor de Olijfbomencampagne. Zij vervangt Kristel als coördinator tijdens haar verlof en als je deze maanden contact met ons opneemt zal zij je antwoord geven.

 Harrie, John, Geeske en Esther van het bestuur eten beschuit met muisjes op Hadi

Harrie, John, Geeske en Esther van het bestuur eten beschuit met muisjes op Hadi

Brechtje van Bergen

 

Woord van onze partner in Palestina

JAI en de betrokken Palestijnse boeren bedanken Plant een Olijfboom en alle sponsoren graag voor jullie inzet voor de Palestijnse zaak. Jullie inspanningen, steun en oproep tot vrijheid hebben altijd geholpen om Hoop Levend te Houden voor veel Palestijnse boeren die strijden om hun land te behouden, en lijden onder de restricties die opgelegd worden vanwege de Israëlische militaire bezetting. Jullie niveau van betrokkenheid bij onze campagne geeft ons de kracht om positieve verandering te bewerkstelligen in het leven van boeren die op dagelijkse basis strijden om hun land te behouden.

Dank aan alle oprichters, werknemers en vrijwilligers voor al jullie inzet om de Campagne te promoten door heel Nederland, voor jullie bewustwordingswerk via tours, lezingen en evenementen. Jullie Houden Hoop Levend - Keep Hope Alive - op een betere toekomst die zeker zal komen.
— Muhanad al-Qaisy, coördinator Olive Tree Campaign in Palestina

Bedankt!

Namens het bestuur van Plant een Olijfboom: heel erg bedankt aan alle vrijwilligers, coördinatoren en organisaties in Nederland en Palestina die met ons samenwerken. Kortom aan alle mensen die zo hard mee hebben geholpen en helpen om het belangrijke werk, om Hoop levend te houden, voort te zetten. Voorwaarts voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle Palestijnen!