Israëlische kolonisten weerhouden Palestijnse boer zijn land te betreden

 Foto: IMEMC

Foto: IMEMC

Zaterdag 16 april 2016 werd Ibrahim Suleiman Salah, een Palestijnse boer, aangevallen door Israëlische kolonisten. Zij weerhielden hem zijn eigen land te betreden. Zijn land is gelegen in Al-Kader, een dorp ten zuiden van Bethlehem en nabij de illegale nederzetting Danial, welke op Palestijnse grond gebouwd is.

Nadat Ibrahim Suleiman Salah gedwongen zijn land moest verlaten begonnen de kolonisten het land te beplanten. Ook dreigden zij hem iets aan te doen mocht hij terugkeren.

Aanvallen door extremistische kolonisten komen vaker voor in dit gebied. Zij proberen het Palestijnse land illegaal te bezetten, te beplanten en te bebouwen. Op deze wijze proberen zij het land te annexeren en deel te laten uitmaken van hun nederzetting.

Bron en beeld: International Middle East Media Center
http://imemc.org/article/israeli-colonizers-prevent-a-palestinian-from-entering-his-land-in-bethlehem/