Kolonisten overstromen Palestijns land met rioolwater, boer Olijfbomencampagne gedupeerd

Israëlische kolonisten uit de illegale nederzetting ‘Bitar Eliet' openden de rioolwaterafvoer en zetten zo de velden van Palestijnse boeren onder rioolwater. Dit gebeurde vroeg in de ochtend van 20 augustus 2016 in Hussan, een dorp ten westen van Bethlehem. Meer dan veertig dunums (1 dunum = 1000 m2) gecultiveerd land ondervond schade door het rioolwater. Deze velden zijn in handen van twaalf families uit Hussan.

Wadi Qudis is een vallei van ongeveer 500 dunums en ligt middenin de Israëlische nederzetting van Bitar Elit. Dit komt doordat de Israëlische nederzetting eind jaren tachtig werd gebouwd op het land van Hussan. De Palestijnse boeren kunnen hun land bereiken, maar dit is niet makkelijk. Zij worden geconfronteerd met fysiek geweld door kolonisten, brandstichting aan de gewassen, de toegang tot het land wordt regelmatig gehinderd en ontzegd, en nu komt daar het laten overstromen van de velden met rioolwater bij.

De boeren kunnen hun akkers alleen bereiken met ezels en paarden doordat ze de hoofdpoort van de Israëlische nederzetting elke dag moeten passeren. Alleen familieleden waarvan de naam op de eigendomspapieren van het land staat krijgen toegang tot het land om erop te werken. Andere familieleden en Palestijnen krijgen geen toestemming om naar het land te gaan om er te helpen of werken.

De vallei was een van de meest vruchtbare gronden in het gebied, vanwege de meer dan tien natuurlijke waterbronnen. De boeren zijn afhankelijk van die waterbronnen voor het irrigeren van de bomen. Momenteel heeft het grootste deel van de bronnen niet genoeg water meer vanwege groeiende waterconsumptie door kolonisten als gevolg van de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen en nieuwe wegen waar Palestijnen geen gebruik van mogen maken. De boeren zijn bang dat ze in de toekomst niet genoeg water zullen hebben voor hun velden.

In de afgelopen vier maanden hebben de Israëlische kolonisten de rioolwaterafvoer twee keer opengezet. De belangrijkste gewassen op de velden zijn olijfbomen, druiven en vijgen.

Mohammad Hamamra is een van de boeren die ondersteund wordt door de Olijfbomencampagne. In 2013 ontving hij zestig gesponsorde olijfbomen om te planten in dit risicovolle gebied. Het giftige afvalwater heeft zijn bomen aangetast en hij is bang dat hij zijn fruit en olijven dit seizoen niet kan oogsten.

Mohammad en andere landeigenaren van de vallei hebben de Joint Advocacy Initiative (JAI) op de hoogte gebracht van deze systematische schendingen die als doel hebben de boeren te bewegen hun land te verlaten. Wanneer de boeren hun land niet meer cultiveren kan het ingenomen worden door Israël door toepassing van een oude Ottomaanse wet.

De boeren vertelden de JAI dat ze zullen proberen de schade aan de bomen te herstellen ondanks het waarschijnlijke verlies dit oogstseizoen. Sommige boeren hebben deze aanval op hun bomen gemeld aan de Israëlische politie, maar deze deed niets terwijl de overstroming van de riolering een week duurde. Het rioolwater bereikte een hoogte van veertig centimeter.

 

Steun boeren zoals Mohammad in de strijd om hun land en sponsor een olijfboom.

 

Lees het artikel in het Engels op de pagina van onze partner, de Joint Advocacy Initiative.

Bron en beeld: Joint Advocacy Initiative