Verslag Palestina Anders Belicht in Enschede

enschede2.jpg

Afgelopen november heeft de Palestina Werkgroep Enschede in samenwerking met Plant een Olijfboom de fototentoonstelling Palestina Anders Belicht georganiseerd in de bibliotheek van Enschede. Dit was de tweede maal dat de foto’s de Palestijnse Vivien Sansour en Elias Halabi, en de Nederlandse Klaas van Huizen in Nederland te zien waren. De werkgroep heeft naast de tentoonstelling ook activiteiten georganiseerd.

Opening

Tijdens de opening gaf Vivien Sansour, één van de drie fotografen van wie het werk werd getoond, via een skype-verbinding een toelichting. Vivien Sansour is geboren in Bethlehem maar woont al lange tijd in Californië. De herinnering aan Palestina bleef evenwel en toen ze de kans kreeg om als landbouwkundig adviseur naar haar geboortestreek terug te keren, pakte ze die met beide handen aan. Met een heel gewone camera maakte ze foto’s van het dagelijks leven en van het boerenbestaan in de omgeving van Jenin om naar haar familie in de Verenigde Staten op te sturen. Het waren, zoals gezegd, andere beelden dan de gebruikelijke en deze andere belichting van Palestina maakte dat haar foto’s in bredere kring werden verspreid.

1100 olijfbomen

EnschedeErikAder2.jpg

Ook Erik Ader was tijdens de opening aanwezig om een lezing te geven over de 1100 olijfbomen die hij een jaar geleden samen met Plant een Olijfboom aanplantte. Hij deed dit ter nagedachtenis aan zijn vader die meer dan 300 joodse medelanders redde tijdens de Holocaust en voor wie het Joods Nationaal Fonds (JNF) een bos aan liet leggen. Echter bleek dit bos een bedekking voor het onrecht dat de bewoners van Beit Natiff is aangedaan toen zij werden verjaagd van huis en haard, aangezien de bomen bovenop het dorp zijn geplant.

Erik Ader vertelde hoe hij in de loop van de jaren ontdekte dat hij altijd een beeld van Israël kreeg voorgespiegeld dat niet liet zien wat er daadwerkelijk gebeurde. Alleen door zelf af te reizen naar de plaats waar voor zijn vader bomen werden aangeplant ontdekte hij de waarheid achter dit bos. Kijk voor een uitegbreider verslag van zijn verhaal tijdens de opening op de website van de Palestina Werkgroep Enschede.

Internationale en lokale achtergronden van de opbouw van een “Joods tehuis” in Palestina

enschde1.jpg

Op 11 november werd tijdens Palestina Anders Belicht een interesante lezing georganiseerd waarin de internationale maar ook de lokale Enschedese achtergrond van de vóór-oorlogse Joodse migratie naar Palestina werden belicht. Dr. Egbert Harmsen sprak over de Balfour-verklaring als “basis voor de westers medeplichtigheid aan onrecht in Palestina”. En Jan ter Haar sprak over de achtergrond binnen Enschede en Twente van de migratie van Joodse medelanders naar Palestina.

Film

Op maandagavond 13 november (19.30 uur) werd in de Openbare Bibliotheek de film The Lemon Tree (2008) vertoond. Het verhaal vertelt een conflict tussen een weduwe en haar nieuwe buurman. De kansen zijn ongelijk, want de weduwe is een Palestijnse en de buurman is de nieuwe Israëlische minister van Defensie. De inzet is de citroenboomgaard van Salma, de weduwe.

Olijfbomen aanplanten

Door de activiteiten tijdens de fototentoonstelling Palestina Anders Belicht kunnen ruim tien olijfbomen aangeplant worden in Palestina. Plant een Olijfboom dankt alle vrijwilligers van de Palestina Werkgroep Enschede hartelijk voor hun inzet!