Confiscatie order voor land in al Khader, behalve voor veld met gesponsorde bomen

Onze vrijwilliger Marthe is momenteel in Palestina. Zij bezocht een boer in al Khader die gesteund werd met olijfbomen, ook van sponsoren uit Nederland afkomstig. Het werd wel heel concreet hoeveel impact de gesponsorde bomen hebben. Letterlijk het land dat grenst aan het land van de gesteunde boer kreeg deze maand een bevelschrift waarin staat dat het land geconfisqueerd gaat worden. Het land met de olijfbomen werd met rust gelaten, de boer maakt echter wel genoeg mee. Lees het hele verhaal van Marthe!

Hasan Mohmad Sbeih naast de plaquette met de namen van sponsoren

Op 26 juli 2018 brachten Muhanad, Mahmoud en ik een bezoek aan het land van Palestijnse boeren in Al Khader. Muhanad is de coordinator van de Olive Tree Campaign, de Palestijnse partner van Plant een Olijfboom. Mahmoud is een medewerker van de gemeente van Al Khader en houdt zich bezig met de Palestijnse boeren en hun land.

We spraken met de Palestijnse boer Hasan Mohmad Sbeih. Hasan is 60 jaar oud en heeft zeven kinderen: vier dochters en drie zonen. Het land van Hasan, dat bestaat uit twee dunams, is al generaties in de familie Sbeih. De landbouwgrond van Hasan en de andere Palestijnse boeren in Al Khader wordt omringt door twee nederzettingen: Efrat en El’Azar. Onlangs hebben een aantal boeren een zogenaamd confiscation order gekregen, dit betekent dat het Israëlische leger hun land wil innemen. Vaak proberen de Israëlische kolonisten land in te nemen om zo nederzettingen uit te breiden of een nieuwe nederzetting te beginnen.

Een aantal jonge olijfbomen, de witte hulsen beschermen tegen hongerige geiten

In 2015 heeft Hasan van de Olive Tree Campaign 60 olijfbomen gekregen om zijn land mee te cultiveren, waaronder ook bomen gesponsord door Nederlanders. Aangezien zijn land gecultiveerd is, heeft Hasan geen confiscation order gekregen. Hieruit blijkt dat het ondersteunen van de Palestijnse boeren door middel van olijfbomen zijn vruchten heeft afgeworpen.  

Dit betekent echter niet dat Hasan probleemloos op zijn land kan werken. Dagelijks worden de Palestijnse boeren lastig gevallen door Israëlische kolonisten, die gesteund worden door het leger. De boeren komen daarom vaak in groepen naar hun land. Wanneer iemand zijn land betreedt, verschijnt er meteen een Israëlische patrouille wagen. Ook tijdens ons gesprek bij het land van de familie Sbeih werd ik erop gewezen dat er zojuist een Israëlische jeep langsreed.

De Israëlische kolonisten proberen er alles aan te doen om te zorgen dat de boeren hun land niet kunnen bewerken. Ze proberen de boeren van hun land te jagen, en hierbij wordt ook geweld gebruikt. Wanneer de boeren landbouwmachines willen gebruiken, worden deze in beslag genomen door Israëliërs. Vroeger maakten de boeren gebruik van de waterbron Ras el ed, maar die is nu ingenomen door de Israëlische kolonisten en wordt gebruikt voor de illegale nederzettingen. De Palestijnse boeren moeten daarom hun water uit het dorp halen.

Illegale nederzetting gebouwd op Palestijns land, dichtbij het land dat nu onder dreiging van confiscatie ligt

Voor veel boeren is het vanwege geld moeilijk om hun land te blijven cultiveren. Hasan is dankbaar voor de olijfbomen die hij heeft gekregen en de solidariteit die hiermee wordt geuit. Hij heeft zijn land kunnen beplanten en daarmee ook behouden.  De toekomst ziet hij echter somber in, want wat staat hem te wachten? De Israëliërs blijven proberen hem van zijn land te houden. Bovendien, wat gebeurt er als het land naast dat van hem in handen komt van Israëliërs? Wat als er bijvoorbeeld wordt besloten er een huis neer te zetten voor een Israëlische kolonist?

Uit nieuwsberichten en gesprekken met de gemeente bleek er geen duidelijk beeld te zijn over hoeveel dunams land het precies gaat wat betreft de confiscation orders. De gemeente sprak over 12 dunams, maar volgens nieuwsberichten en de boeren zelfs ging het over 120 dunams. Na een bezoek aan de gemeente van Al Khader werd er meer duidelijk over de gevolgen van de confiscation orders. Het bevelschrift, dat alleen geschreven is in het Hebreeuws, wordt achtergelaten op het Palestijnse land. In dit geval werd het afgeleverd naast de plaquette met de namen van sponsoren. Hierdoor werd eerst gedacht dat de confiscation order ook betrekking had op het land met de gesponsorde olijfbomen. Dit bleek niet het geval te zijn, hoogstwaarschijnlijk wilden de Israëliërs het achterlaten op een duidelijk zichtbare plek.

De boeren krijgen vervolgens veertig dagen om in beroep te gaan. De gemeente probeert nauwlettend in de gaten te houden welke boer een bevelschrift ontvangt. Er kan namelijk actie worden ondernomen tegen een confiscation order. De Palestijnse boeren worden bijgestaan door de mensenrechtenorganisatie St. Yves. Deze organisatie verleent gratis juridische hulp en ontvangt per jaar zo’n 2440 zaken. De medewerker van de gemeente vertelde ons dat het regelmatig gelukt is om door middel van rechtszaken het Palestijnse land terug te krijgen nadat Israëliërs hebben geprobeerd het in beslag te nemen.

Deze ontmoetingen met de Palestijnse boer en andere betrokkenen hebben laten zien hoe belangrijk het werk van Plant een Olijfboom is. Het land gecultiveerd met gesponsorde olijfbomen wordt namelijk niet geprobeerd in beslag genomen te worden door de Israëliërs. Ook geeft het de Palestijnse boeren die in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden hun land proberen te cultiveren en behouden een gevoel van steun.