In Memoriam Ds. Henri Veldhuis, een geestverwant

Voorzitter van de werkgroep Plant een Olijfboom in Culemborg, Jan den Hertog, deelde met ons over het zeer verdrietige verlies van Ds. Henri Veldhuis, die zo ontzettend veel betekend heeft voor de strijd om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor de Palestijnen, en ook voor Plant een Olijfboom.

Op maandag 30 juli j.l. overleed Henri Veldhuis (63), PKN predikant van de Barbarakerk te Culemborg. Met hem verlies ik niet alleen een maatje met humor, een tuinvriend zoals hij mij soms noemde, een energieke, enthousiaste en  intelligente denker, maar ook een makker in het opkomen voor mensenrechten en het internationale recht. Binnen en buiten de kerk zette hij zich in voor een consequente eerbiediging en naleving van die rechten, ongeacht het land waarin schending van mensenrechten plaats vond of vindt. Zo was hij gedurende zijn studententijd actief betrokken bij het ondergronds verzet in het toenmalige Tsjechoslowakije. Voor zijn betrokkenheid kreeg hij een eremedaille van de Tsjechische Academie der Wetenschappen.

Henri deelde met mij de opvatting dat geloof/levensbeschouwing en politiek niet te scheiden zijn en leverde ‘gezoute’ kritiek als het leven en werk van Jezus van Nazareth als politiek neutraal werd voorgesteld. In zijn preken die ook door niet kerkelijk betrokken mensen werden gelezen, was dit regelmatig herkenbaar.

Zijn strijdbare houding oogstte bijval maar ook veel oppositie in kerkelijke en politieke kringen. Menige teleurstelling heeft Henri moeten verwerken.  Een hoogleraarschap werd deze scherpe en bekwame theoloog niet gegund, en ik waag het te veronderstellen dat zijn bovengenoemde opvatting en actieve inzet in het bestrijden van onrecht daaraan debet was.

Oud-premier Dries van Agt en Henri Veldhuis

Eenmaal gevestigd als predikant in Culemborg werd Henri van verschillende kanten opmerkzaam gemaakt op het schrijnende onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan. Zijn nieuw verworven inzichten zette hij al snel om in tal van acties; een kleine greep: besprekingen in de classis en de synode, lezingen, deelname aan forumgesprekken in binnen- en buitenland, het organiseren van een dienst rond het thema ‘land’, het schrijven van artikelen en een brochure ‘De muur is afgebroken’, het meewerken aan een vertaling van het Kairosdocument, het samen (op verzoek van ICCO) in het leven roepen van een werkgroep Kairos Palestina Nederland, bestuurslid van het Rights Forum.  Samen namen we deel aan enkele conferenties van Sabeel Jerusalem, een oecumenische grassroot-organisatie van Palestijnse christenen; enkele jaren geleden vierden wij het 100-jarig jubileum van de Tent of Nations, waarbij mijn belangrijkste hulpmiddel bestond uit een pikhouweel en die van Henri uit een fototoestel waarmee hij gedurende vele jaren uitstekende reportages maakte. Een verbluffend lange lijst aan activiteiten als ik ze allemaal zou opsommen.

Henri Veldhuis zit naast Dries van Agt en Ingrid Rollema tijdens de filmmiddag van de werkgroep in Culemborg

Ruim tien jaar geleden werd de werkgroep ‘Plant een Olijfboom’ in Culemborg opgericht. Niet zonder slag of stoot, maar al vrij snel ontpopte Henri zich als een kritische, actieve en krachtige medestander van deze werkgroep. Informatie van en over de werkgroep kreeg een vaste plaats op zijn website; vaak maakte hij foto’s van onze bijeenkomsten. Gevraagd en ongevraagd diende hij ons van advies en enkele keren fungeerde hij als gespreksleider tijdens onze Palestijnse Filmmiddagen. Als geboren organisator die graag alles goed onder controle hield schuurde zijn werkwijze weleens met de meer nonchalante werkstijl van de werkgroep. Onze gedeelde loyaliteiten t.a.v. de Palestijnse zaak waren sterk genoeg om zo’n verschil te overbruggen. Henri is ons ontvallen, wij en velen die zich inzetten voor de Palestijnse zaak zullen hem bitter missen, in zijn geest gaan we door.

Links Henri Veldhuis, rechts Jan den Hertog en midden Lian Doornbos van de werkgroep Plant een Olijfboom in Culemborg

Jan den Hertog, voorzitter werkgroep Plant een Olijfboom Culemborg

Alle foto's zijn gemaakt tijdens activiteiten van de werkgroep Plant een Olijfboom in Culemborg en te vinden op de website van Henri Veldhuis.

 

Condoleances en een olijfboom

olijfboom klei groen final minder wit eromheen.jpg

Wij wensen al degenen die Henri lief hadden veel sterkte, in het bijzonder zijn kinderen, Anne en Gert Jan. Plant een Olijfboom laat in Palestina een olijfboom aanplanten, in naam van Henri Veldhuis, als teken van dankbaarheid en hoop en van de standvastigheid waarmee wij ook in een toekomst zonder Henri Veldhuis zullen doorwerken aan het helpen realiseren van zijn idealen.

Er is een pagina geopend waarop eenieder een bericht kan plaatsen of een kaarsje kan aansteken voor Ds. Henri Veldhuis.