Khan al-Ahmar update

Update 4 oktober: De bewoners van Khan al-Ahmar zijn nog steeds in hun dorp. Ondanks de order waarin Israël de bewoners opdroeg voor 1 oktober hun dorp te verlaten en vernielen. Ondertussen maken de kolonisten van de nabij gelegen nederzettingen het leven in het dorp nog zwaarder, zij laten hun rioolwater de vallei in lopen, waardoor de dorpelingen nu in de stank leven en er meer gezondheidsrisico’s ontstaan. Het bezoek van Angela Merkel aan Israël lijkt invloed te hebben op de snelheid waarmee Israël de bewoners uit wil zetten en het dorp wil vernielen. Dit bezoek en internationale druk van o.a. verschillende landen, de EU en activisten lijkt dus invloed te hebben. Laten we daarom door blijven gaan die druk te verhogen om zo de Palestijnse bedoeïenen uit Khan al-Ahmar te steunen. Een recente actie is dat je kunt inchecken in het dorp van Khan al-Ahmar via Facebook, om zo je solidariteit kenbaar te maken!

Khan al-Ahmar ligt op een heuvel naast een snelweg tussen Jeruzalem en de Dode Zee. 11/9/2018 Reuters

Op zondag 23 september kregen de bewoners van het Palestijnse bedoeïenendorp Khan al- Ahmar een brief overhandigd waarin staat dat zij voor 1 oktober moeten vetrekken. Israël is van plan de bewoners van Khan al-Ahmar te deporteren naar een plek twaalf kilometer verderop, in de buurt van Abu Dis op de Westoever, naast een afvalstortplaats. De woordvoerder van Khan al-Ahmar, Eid Abu Khamis, heeft verklaard: ‘Niemand zal het dorp verlaten. We zullen met geweld moeten worden verdreven’.

Het dorp Khan al-Ahmar is van strategisch belang voor Israël. Het dorp ligt dichtbij het bezette Oost-Jeruzalem, een illegale Israëlische nederzetting en de Israëlische snelweg naar de Dode Zee. Wanneer Israël dit dorp geconfisqueerd heeft en vervolgens de nederzettingen verder uitbreid, zal de bezette Westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën worden gesplitst. Israël wil “Groot Jeruzalem” afsluiten met een muur. Dit betekent het einde van een mogelijke twee-staten oplossing. Zegt Angela Godfrey, co-directeur van Jahalin Solidarity en Israëlisch vredesactivist. Dus niet alleen het lot van de bewoners van Khan al-Ahmar, maar de mogelijkheid voor het hele Palestijnse volk om een eigen staat te krijgen wordt nog verder onmogelijk gemaakt.

Internationale druk

Mohamad Torokman/Reuters

Intussen wordt de internationale druk steeds groter, met uitzondering van de Verenigde Staten. Op 13 september nam het Europees Parlement een resolutie aan, waarin wordt gesteld dat de sloop van Khan al-Ahmar en de deportatie van de bewoners valt onder de schending van het Internationale Recht. Wanneer de sloop en deportatie toch worden doorgezet, zal de EU acties ondernemen, evenredig aan de ernst van de Israëlische actie in Khan al-Ahmar. Tien EU-lidstaten hebben al voor ongeveer 315 duizend euro aan humanitaire hulp aangeboden voor de bedoeïenen. Andere belangrijke punten in de resolutie benadrukken de verantwoordelijkheid van Israël in het voorzien van alle nodige diensten, waaronder onderwijs, gezondheidszorg en welzijn, voor alle mensen die leven onder de bezetting. Ook moet Israël onmiddellijk stoppen met het nederzettingenproject. Tot slot wordt er door de EU-lidstaten gesteld dat de enige duurzame oplossing de totstandkoming is van twee democratische staten: Israël en Palestina, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten.

Deze week gaat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van start. Zal Israël tegen kunnen worden gehouden? De EU dreigt met harde sancties en intussen zijn Spanje, Portugal en Ierland klaar om Palestina te erkennen als staat. Ook is er door de Palestijnse Autoriteit een verzoek ingediend bij het Internationaal Strafhof om een onderzoek in te stellen naar de misdaden gepleegd door de Israëlische regering. Is deze internationale druk genoeg? Zal het niet meer worden geaccepteerd dat Israël er alles aan doet om het internationale systeem te ondermijnen?

Een of twee staten

In dit artikel wordt gesproken over de “tweestatenoplossing”. Daarbij hebben wij de volgende kanttekening:

Of het nu een, twee of tien staten worden, gelijke rechten, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor alle burgers moet het uitgangspunt zijn!
— Plant een Olijfboom
Angela Godfrey hielp Plant een Olijfboom met het helpen van  1100 olijfbomen voor Dominee Ader , nov 2016 Foto Haitham Khatib/Plant een Olijfboom

Angela Godfrey hielp Plant een Olijfboom met het helpen van 1100 olijfbomen voor Dominee Ader, nov 2016 Foto Haitham Khatib/Plant een Olijfboom

Een tweestatenoplossing is door de vele nederzettingen die van de Westoever een soort gatenkaas hebben gemaakt, momenteel sowieso al niet meer mogelijk is. Daarnaast biedt het omvormen van de Westoever tot Palestina ook geen oplossing voor de Palestijnen in Gaza die al meer dan tien jaar onder blokkade leven in wat men de grootste openluchtgevangenis van de wereld noemt (sinds 2007). Ook zijn er in de wereld nog meer dan vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen die nog steeds hun recht op terugkeer hebben. Dit zijn vluchtelingen in de diaspora, in Gaza, binnen Israël en vluchtelingen in de vele kampen op de Westoever die het recht hebben terug te keren naar de dorpen die gelegen zijn in wat dan de staat voor de Israëliërs zou moeten worden. Wij van Plant een Olijfboom strijden, zoals ook veel Palestijnen, voor een oplossing voor alle mensen, met gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Een staat waar men op basis van zijn culturele of religieuze identiteit meer rechten heeft dan iemand die die identiteit niet heeft, kan niet democratisch zijn. Of het nu een, twee of tien staten worden, gelijke rechten, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor alle burgers moet het uitgangspunt zijn!

 

Zie ook Angela Godfrey bij TRT World now

 

Bronnen: Resolutie Europees Parlement; Middle East Eye
Beelden: Mohamad Torokman/Reuters; TRT World, Reuters