Geen ‘Happy New Year’ voor boeren in Palestina

Olijfbomen vernield in Bruqin

In de eerste twee weken van 2019 kregen verschillende Palestijnse boeren alweer te maken met vernielingen door het Israëlische bezettingsleger of kolonisten die volgens internationaal recht illegaal op de Westoever verblijven. Zo werden er bij verschillende boeren in totaal meer dan tachtig olijfbomen ontworteld of vernield; meer dan 1.000 jonge boompjes kapotgemaakt of gestolen door kolonisten; Palestijnse kassen en bouwwerken ter ondersteuning van de het boerenwerk vernield op verschillende plaatsen; land gebulldozerd in Gaza; werden schapenherders mishandeld; reed een kolonist met opzet in op dertig schapen, waardoor er twaalf direct dood waren en nog zes in kritieke toestand achter bleven; en zaagden extremistische kolonisten stukken van oude ‘Romeinse’ olijfbomen in de tuin van de Ibrahimi moskee.

Het plantseizoen is in volle gang. Het weer om te planten is op dit moment goed met regelmatige buien om de boompjes van natuurlijk water te voorzien. Planten is een vorm van geweldloos verzet tegen de kolonisatie van het Palestijnse land, en een teken van solidariteit met Palestijnse boeren die te maken hebben met vele vormen van vernielingen zoals je in dit artikel leest. Wil jij zelf mee helpen met planten, meld je dan snel aan voor de Plantreis die start op 9 februari a.s.!

 
baby boompjes vernield 1.jpeg

1.000 jonge boompjes vernield door kolonisten

Zondag 13 januari werden zo’n 1.000 jonge boompjes vernield die bedoeld waren om het gebied rond het dorp Burqa om te vormen tot een natuurgebied, een samenwerkingsproject van de gemeente Burqa en het Ministerie van Landbouw. Kolonisten afkomstig uit de nederzetting Homish bestormden het dorp en vernielden de boompjes bij de kwekerij. Het dorp Burqa ligt in het noorden van de Westoever, ten westen van de stad Nablus.

50 olijfbomen vernield in Salfit

Donderdag 3 januari werden dertig olijfbomen ontworteld en twintig andere olijfbomen omgezaagd. Soldaten van het bezettingsleger vernielden de bomen die het eigendom zijn van dorpelingen uit Bruqin, ten westen van Salfit.

Kolonisten met zaag in de weer in de tuin van Ibrahimi moskee

Extremistische Israëlische kolonisten zaagden stukken van oude ‘Romeinse’ olijfbomen in de tuin van de Ibrahimi moskee in Hebron op zondag 13 januari. Toen dit gezien werd zijn de directeur van de moskee evenals een afdelingshoofd direct geinformeerd die meteen actie ondernamen om de aanval te stoppen. Uiteindelijk werden de aanvallers gestopt, maar het Israëlische leger heeft hen niet gearresteerd. De verschillende betrokkenen van de Ibrahimi Moskee eisen van het leger dat zij ervoor zorgen dat dergelijke schendingen in de toekomst voorkomen zullen worden, aangezien het gebied onder volledige Israëlische militaire controle is. Wat betekent dat er constant soldaten zijn, vooral ook rondom de heilige plaats.

30 olijfbomen vernield.png

30 olijfbomen vernield in Hebron

Dinsdag 8 januari vernielden een groep kolonisten bijna dertig olijfbomen. De bomen waren meer dan dertig jaar oud en eigendom van de familie Rib’ey uit al-Hamra, ten oosten van Yatta in het district van Hebron. De kolonisten kwamen uit de illegale nederzettingen Ma’on and Havat Ma’on.

Beit Iksa - pesterijen en vernielingen

Op zondag werden ook een aantal Palestijnse kassen en een stalen bouwwerk van de gebroeders Haitham en Ibrahim Abed al-Wahab vernield door Israëlische bulldozers. Het Israëlische leger kwam volgens ooggetuigen met een aantal bulldozers naar het dorp Beit Iksa in het district van Jeruzalem en hield de dorpsbewoners tegen het dorp binnen te gaan of te verlaten. Voor de vernielingen is tot nog toe geen reden gegeven door de autoriteiten van het Israëlische regime.

Het dorp Beit Iksa heeft het zwaar te verduren. Het dorp ligt tegen Jeruzalem en is aan alle kanten omringd door de Muur. Veel van het land ligt aan de andere kant van de Muur en is daardoor de-facto geconfisqueerd, waaronder 1500 dunams met nederzettingen waar alleen Joodse-Israëliërs mogen wonen. Het land wordt in een rap tempo geconfisqueerd en het leven onmogelijk gemaakt. Dorpelingen mogen enkel nog met toestemming naar Jeruzalem. Het dorp is enkel toegankelijk via één checkpoint en Palestijnen die niet in Beit Iksa wonen wordt het niet toegestaan het dorp te betreden. 93 procent van het dorp is onder volledige Israëlische militaire controle.

Land vernield in Gaza

Vrijdag 4 januari vernielden drie bulldozers en een graafmachine van het Israëlische leger landbouwgrond ten oosten van de stad Rafah in Gaza. De bulldozers en graafmachine gingen vanuit de militaire basis Sufa tientallen meters Gaza in om het land vlak te maken.

Jonge amandel- en olijfboompjes vernield

Kolonisten vernielden op zondag 6 januari verschillende jonge amandel- en olijfboompjes, ook werden er jonge boompjes gestolen. Dit gebeurde in het kleinde dorpje Yanoun ten zuiden van de stad Nablus.

Schaapherders mishandeld

Zaterdag 12 januari zijn Ahmad Khalid Najjar en Jabr Ibrahim Ali mishandeld door kolonisten toen zij hun schapen aan het herden waren in het district van Hebron. Toen soldaten kwamen werd de herders gezegd dat ze hun schapen maar ergens anders moesten laten grazen.

Kolonist vermoord schapen met auto

Net voor het nieuwe jaar begon, op 31 december, verloor Khaled Abu Illia twaalf van zijn schapen. Een kolonist besloot met zijn auto bewust in te rijden op dertig schapen met het doel er zoveel mogelijk te doden. Naast de twaalf dode schapen, bleven er zes in kritieke toestand nog in leven. Dit gebeurde bij de ‘Alon settlement road’ in de buurt van Ramallah. Rond deze tijd van het jaar zie je vaak grazende schapen in de open groene velden. Voor Khaled Abu Illia zijn de schapen zijn enige bron van inkomsten.

Bezettingsleger vernield land met olijfbomen en kas erop

Op de laatste dag van 2018 werd 1 dunam land met de grond gelijkgemaakt, inclusief de olijfbomen die op het land geplant waren en een kas. De kas zou zonder bouwvergunning gebouwd zijn, wat waarschijnlijk is, aangezien de Israëlische autoriteiten de vergunning praktisch nooit afgeven aan Palestijnen levend op de Westoever. Dit gebeurde in Masafer Yatta, in het distict van Hebron.