Olijfbomen tijdens het CDA-congres

Ruth Peetoom krijgt 24 olijfbomen cadeau

Op 9 februari nam het CDA na acht jaar afscheid van Ruth Peetoom als partijvoorzitter. Met bijdragen van sympathisanten sponsorde het CDA Ledenberaad Midden-Oosten 24 olijfbomen bij elkaar om de scheidend partijvoorzitter te bedanken voor haar inzet. Zij wezen ons erop dat je volgens de boswet vanaf 21 bomen spreekt van een bos, daarom zal bij Bethlehem het Ruth Peetoom-bos geplant gaan worden in het volgende plantseizoen!

Ruth Peetoom

In 2015 bracht Peetoom een bezoek aan o.a. Palestina en Israël. Daarover schreef zij een verslag dat geplaatst werd in het CDA ledenblad van december 2015. Zij schreef o.a. over een landbouwproject dat met Nederlandse steun uitgevoerd werd bij Qusra, maar dat in de knel kwam doordat er vlakbij een illegale outpost werd gevestigd. Ruth schreef over de kolonisten die zich in de outpost hebben gevestigd: “Het zijn nationaal-religieuze joden, gedreven door de overtuiging dat het land van Judea van hen is en van niemand anders. Gesteund door de Israëlische regering, die kolonisten de ruimte en de middelen heeft gegeven om in de Palestijnse gebieden aan de slag te gaan.”

Een Palestijnse landbouwkundige genaamd Awad vertelde haar dat: “Telkens wanneer hij land bij de kolonisten in de buurt bewerkt, komen de kolonisten gewapend naar buiten om het land op te eisen waar ze volgens hun diepgewortelde godsdienstovertuiging recht op hebben.”

CDA Ledenberaad Midden-Oosten

Leden van het CDA-ledenberaad en Ruth Peetoom

Het CDA Ledenberaad Midden-Oosten is een informeel ledenverband binnen het CDA dat streeft naar een actievere rol van het CDA om de bezetting te doen stoppen en rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor de Palestijnen te realiseren. Het beroept zich daarbij op de uitgangspunten van het CDA en het internationaal recht.

Aansluitend bij het verslag van Ruth, waarin zij in de conclusie aanhaalde dat “perspectief creëren” de belangrijkste uitdaging is, zegt het Ledenberaad: “‘Perspectief creëren’, dat is de opdracht aan het CDA: perspectief op vrede, perspectief op vrijheid, perspectief op gerechtigheid. Aan die opdracht wil het CDA Ledenberaad Midden-Oosten bijdragen.”

Het kan beginnen met een folder

Tijdens het CDA congres presenteerde het CDA Ledenberaad Midden-Oosten zich met een informatietafel en gingen de vertegenwoordigers het gesprek aan met de congresgangers. Zij boden daarbij de folders van Plant een Olijfboom aan. Dat lijkt misschien niet zo belangrijk, maar het is het wel. Begrip begint bij informatie en begrip is de basis voor bewustwording. Bewustwording die bij kan dragen aan het realiseren van een betere toekomst voor Palestijnse boeren. Hopelijk zullen de verspreide folders onderdeel zijn van een stapje richting die bewustwording, kritische meningsvorming en politieke gedurfde standpunten, geformuleerd vanuit gelijkwaardigheid en gerechtigheid.