Vacature Bestuurslid Plant een Olijfboom

Om het bestuur te versterken en het werk uit te breiden zoeken wij:

Bestuurslid Plant een Olijfboom (vrijwilligersfunctie)

Bestuursleden Plant een Olijfboom gezocht.jpg

Plant een Olijfboom bestuurt niet op de traditionele wijze met strakke rolverdeling. Ze verdeelt de taken op basis van inhoud en vormt een bestuur dat uitgaat van gelijkwaardigheid. Het is echter wel mogelijk om thematisch bestuurslid te worden op basis van interesse en behoefte. De bestuursleden wonen verspreid over het land. Er is een algemeen project-coördinator aangesteld en er zijn verschillende vrijwilligers actief.

Het bestuur is verantwoordelijke voor de leiding van de activiteiten van de stichting.
De ambitie is de stichting met een goed fundament verder op te bouwen en daarna nieuwe activiteiten te starten en te groeien in het aantal vrijwilligers, zodat we meer mensen kunnen bereiken.

De taken van het bestuur zijn

 • Verantwoordelijk voor de stichting;

 • Beheer financiële middelen en bezittingen;

 • Leden- en fondswerving;

 • Vertegenwoordiging stichting;

 • Bieden van goede werkomstandigheden voor vrijwilligers;

 • Verzorgen werkplan, begroting, jaarverslag en financieel jaarverslag;

 • Uitvoeren van de projecten waar deze taken nog niet gedaan worden door vrijwilligers.

Wat we vragen

 • Een proactieve instelling;

 • Kennis over de bezetting van Palestina door Israël;

 • Beschikbaarheid van een tot vier dagdelen per week;

 • Bereidheid regelmatig te vergaderen/overleggen;

 • Zelfstandige werkhouding;

 • Bestuurservaring, of de ambitie die op te doen;

 • Je onderschrijft onze visie en missie.

Wat we bieden

 • Een bestuurdersfunctie in een landelijke, uitdagende, nieuwe vrijwilligersorganisatie;

 • De mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn en samen met collega-bestuurders de voorwaarden te scheppen waar binnen (beroepskrachten en) vrijwilligers hun werk kunnen doen;

 • Mogelijkheden trainingen te doen;

 • Minimaal een keer per jaar een heidag;

 • Bestuursfuncties bij Plant een Olijfboom zijn onbezoldigd. Onkosten worden vergoed.

 
olijfboom klei groen final minder wit eromheen.jpg

Over Plant een Olijfboom

Plant een Olijfboom zet zich in voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief Palestijnse vluchtelingen. Met de aanplant van gesponsorde olijfbomen ondersteunt zij Palestijnse boeren bij het tegengaan van landconfiscatie van hun privé land en in het voorzien in hun levensonderhoud. Plant een Olijfboom vraagt aandacht in Nederland voor het effect van de Israëlische bezetting op het leven van Palestijnen en landrechten. Het sponsoren van olijfbomen biedt mensen handelingsperspectief binnen een onrechtvaardige situatie en houdt de hoop op een rechtvaardige toekomst levend. Die aanpak werkt. Sinds 2004 zijn er bijna 24.000 olijfbomen aangeplant, zijn veel mensen op reis gegaan om boeren te helpen en komen Nederlanders samen om solidariteit te tonen. Plant een Olijfboom is sinds 2016 een onafhankelijke stichting. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, ondersteund door de algemeen project-coördinator en verschillende vrijwilligers. Op deze website kun je meer lezen over wie we zijn en wat we doen.

Is jouw belangstelling gewekt?

Dan ontvangen we graag jouw (korte) motivatie en CV onder vermelding ‘Bestuur Plant een Olijfboom’ via [email protected]. Sluitingsdatum is 31 oktober 2018. De kennismakingsgesprekken zullen ‘s avonds op 14 november plaatsvinden.

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met: Esther - algemeen project-coördinator/06 - 455 23 886/[email protected]. Of vul het contactformulier in.