Colofon

Teksten: Stichting Plant een Olijfboom

Beelden:

Anne Paq

Klaas van Huizen - PhotoVorm

Mark Gee

Sinsia van Kalkeren

Logo: Mirjam van Casteren

Stichting Plant een Olijfboom dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage aan de website via beelden, teksten, blogs of anderszins. Bedankt!