Plant een Olijfboom heeft een bestuur, vrijwilligers, partners, sponsoren en vrienden. Samen zijn zij de Olijfbomencampagne

Bestuur

Plant een Olijfboom bestuurt niet op de traditionele wijze met strakke rolverdeling. Ze verdeelt de taken op basis van inhoud en vormt een bestuur dat uitgaat van gelijkwaardigheid. Het bestuur bestaat uit:

Harrie Vos (voorzitter)
Geeske Zanen (penningmeester)
John Veron (bestuurder)
Saber Rafat (aspirant-bestuurslid)

Coördinator

Esther Haboush

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn essentieel voor het werk van Plant een Olijfboom. Regelmatig staan we op festivals, houden lezingen of organiseren activiteiten. Wil je ook helpen? Geef je dan op als vrijwilliger en kom in actie. Lees meer →

Partners

 

Donateurs

 sponsoren

Sponsoren zorgen dat bomen geplant worden.

Donateurs maken het bewustwordingswerk mogelijk.