Privacy Beleid

Privacy- en cookieverklaring

Stichting Plant een Olijfboom is op 29 september 2015 opgericht en is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Plant een Olijfboom is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als stichting onder nummer 64221245.

Plant een Olijfboom zet zich in voor een rechtvaardige vrede in Palestina en Israël met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief Palestijnse vluchtelingen. Dat doet Plant een Olijfboom door het ondersteunen van Palestijnse boeren en door het vergroten van bewustwording over de situatie in Palestina in de Nederlandse taal. Sympathisanten kunnen hun solidariteit met de Palestijnen tonen en concrete actie ondernemen door het sponsoren van olijfbomen en deel te nemen aan reizen van de Palestijnse partners van Plant een Olijfboom. Daartoe worden door sympathisanten, geïnteresseerden, sponsoren en donoren gegevens aan Plant een Olijfboom verstrekt. Plant een Olijfboom hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en verwerkt jouw gegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Persoonsgegevens die Plant een Olijfboom verwerkt

Plant een Olijfboom verwerkt gegevens wanneer je informatie aanvraagt over de reizen, sponsoren van olijfbomen of donaties. Plant een Olijfboom gebruikt gegevens om jouw vragen (via website, mail, Tawk of telefoon) te beantwoorden en/of je te bedanken. Wij verwerken de gegevens die je doorgeeft via het online sponsorformulier, of een papieren-sponsorformulier op locatie. De gegevens worden gebruikt om certificaten te versturen, (eenmalig) informatie te verstrekken, aanvullende vragen (welke direct betrekking op de sponsoring hebben) te stellen en desgevraagd de online nieuwsbrief toe te zenden.

Het aantal bomen, naam voor op de plaquette, land en eventuele relevante opmerkingen worden gedeeld met de Palestijnse partner die zorg draagt voor de aanplant van de bomen, het plaatsen van de plaquette en het toevoegen van de gegevens aan de online database. Wanneer gekozen wordt de boom anoniem aan te laten planten worden geen persoonsgegevens, maar alleen het aantal bomen doorgegeven aan de plantende Palestijnse partnerorganisatie.

Gegevens worden meerjarig bewaard, aangezien de olijfbomen voor de lange termijn worden aangeplant. Wij brengen sponsoren op de hoogte mocht er iets met de bomen zijn, of willen jou antwoord kunnen geven mocht je vragen hebben over jouw gedane sponsoring.

Gegevens die verstrekt worden voor donaties worden gebruikt om je te bedanken (tenzij de donatie anoniem gedaan is) en jouw betaling uit te voeren.

Gegevens worden verwerkt door vrijwilligers of coördinatoren die de certificaten schrijven, de gegevens controleren (bijvoorbeeld op hoofdlettergebruik, en inhoud) en vragen beantwoorden.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering van gegevens

Je hebt te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van jouw gegevens. Wil je iets veranderen of niet langer informatie ontvangen neem dan contact met ons op. Wanneer je wilt dat wij jouw gegevens verwijderen, dan zullen wij de gegevens verwijderen na het ontvangen van een verzoek en binnen 30 dagen bevestigen dat de gegevens verwijderd zijn.

Namen kunnen helaas niet van plaquettes verwijderd worden, aangezien de naam met de namen van andere sponsoren op de plaquettes staan en de plaquettes onder de verantwoordelijkheid van de Palestijnse partners vallen.

Jouw gegevens delen met derden

Plant een Olijfboom deelt alleen voor het planten noodzakelijke gegevens met de plantende Palestijnse partners. Zij zijn werkzaam in Palestina en dus buiten de EU. Zij verwerken de naam die je hebt doorgegeven voor de plaquette en online database.

Vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren die voor hun taak persoonsgegevens verwerken doen dit volledig in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van Plant een Olijfboom. Zij zijn verplicht jouw gegevens geheim te houden en na gebruik te verwijderen.

Plant een Olijfboom zal jouw gegevens nooit ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden.

Analytics en diensten ten behoeve van de website

Wij maken gebruik van verschillende diensten om onze website en e-mail te laten werken en beveiligen.

Betalingen worden veilig verwerkt door de betalingsmodule Mollie. Pintransacties op locaties worden verwerkt door iZettle.

Wij gebruiken Squarespace Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Squarespace gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Squarespace niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten. Wij laten Squarespace de IP-adressen niet anonimiseren.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je domeinnaam en niet je e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je domeinnaam maar niet je e-mailadres je e-mailadres als je bestellingen/vragen plaatst op deze website

  • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert

  • de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt

  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. In Mailchimp worden mailadressen en eventueel verstrekte informatie opgeslagen. Het is te allen tijde mogelijk deze gegevens direct via Mailchimp in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De nieuwsbrief sturen wij enkel toe wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld wanneer je een boom sponsorde of via nieuwsbrief-aanmelding via de website.

Bewaartijd

Persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Zoals hierboven beschreven is het vaak echter noodzakelijk de gegevens voor een lange termijn te bewaren om sponsoren, donateurs en nieuwsbrief-abonnees te kunnen blijven informeren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen privacyverklaring

Plant een Olijfboom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy- en cookieverklaring. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor een eventuele update van ons privacybeleid. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 10 september 2019.

Links naar andere websites

Regelmatig verwijzen wij naar andere websites. Hoewel dergelijke websites met zorg worden geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van jouw gegevens door deze organisaties wanneer je hun website bezoekt. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies

Wanneer je de website van Plant een Olijfboom bezoekt worden er voor maximaal zes maanden cookies geplaatst om ervoor te zorgen dat de website (goed) werkt.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier omgaan met jouw gegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

W: www.planteenolijfboom.nl
E: [email protected]
T: +31 6 - 45523886

Stichting Plant een Olijfboom
F.C. Dondersstraat 23
3572 JB Utrecht