Clemens Egelie: een leven van een hoop

photo_2019-01-13_15-18-32.jpg

Op 15 oktober 2018 hebben wij afscheid moeten nemen van Clemens Egelie. Een bijzondere man die zich jarenlang heeft ingezet voor vrede en rechtvaardigheid in Palestina, onder andere met Plant een Olijfboom. Ter nagedachtenis aan Clemens zijn afgelopen vrijdag 100 olijfbomen aangeplant in Palestina. Op een later moment zullen er nog 46 meer geplant worden. Plant een Olijfboom ging in gesprek met Marijke Egelie over hun gezamenlijke inzet voor Palestina en hoe hoop een rode draad was in het leven van Clemens.

Reizen naar Palestina

Marijke en Clemens hebben in totaal vier keer een bezoek gebracht aan Palestina. Tijdens hun eerste reis hielpen ze Palestijnse boeren met het plukken van olijven. ‘Het was een bijzondere reis, die een onuitwisbare indruk op ons heeft gemaakt,’ aldus Marijke. Na deze reis besloten ze zich actief in te zetten om zoveel mogelijk olijfbomen te laten aanplanten. Bij de Dominicus kerk in Amsterdam mocht gecollecteerd worden om olijfbomen te kunnen sponsoren. Dit is hard nodig aangezien veel boomgaarden opzettelijk vernield worden. ‘Zo hebben Israëlische bulldozers in 2014 bij de Tent of Nations meer dan 1500 vruchtenbomen met de grond gelijk gemaakt. Dankzij financiële steun uit de hele wereld en gesponsorde olijfbomen via de Olive Tree Campaign zijn die intussen gelukkig weer opnieuw geplant,’ vertelt Marijke.

In 2006 hebben Marijke en Clemens zelf geholpen met het planten van olijfbomen. ‘De verhalen van de Palestijnse boeren waren schrijnend. Zo vertelde een boer dat het water opzettelijk werd afgesloten,’ aldus Marijke. Tijdens deze reis waren zij opnieuw getuigen van het dagelijkse leed van de Palestijnen. Bij het checkpoint naar Bethlehem zagen ze met eigen ogen hoe zeer onderscheid gemaakt wordt tussen Palestijnen en niet-Palestijnen. Vooral Clemens werd diep geraakt. ‘Het Palestijnse onrecht deed hem heel veel pijn. Clemens was tijdens deze reizen soms ook zeer emotioneel’. Hij werd tijdens hun bezoeken aan Palestina herinnerd aan zijn eigen ervaringen. 'Oorlog en vrede hebben zijn bestaan eigenlijk altijd beheerst sinds hij als jongen opgroeide tijdens de oorlog,’ vertelt Marijke.

photo_2019-01-13_15-18-39.jpg

146 olijfbomen

Tijdens de uitvaart van Clemens werd een inzameling gehouden voor olijfbomen in Palestina. Daarmee zijn 146 olijfbomen gesponsord. 100 van die bomen werden afgelopen vrijdag aangeplant bij boer Ahmed Taleb Sbeih in het dorp Al Khader, in het district van Bethlehem.

‘Het is heel fijn dat deze bomen zo snel geplant kunnen worden’, zegt Marijke. ‘De olijfboom was voor Clemens een heel belangrijk symbool’, legt Marijke uit.

Met het planten van olijfbomen kunnen we Palestijnen direct helpen. Land is een heel elementair onderdeel van hun bestaan. Het is van groot belang dat dit land vruchten voortbrengt en een stukje bestaanszekerheid biedt.
— Marijke Egelie
 

Een bericht van Kristel van To Be There

We waren met elf mensen, drie Britten, een Ier, twee Amerikanen, twee Serviërs, een meisje uit Oekraïne en Baha en ik. En natuurlijk de familie uit Al Khader waar de bomen zijn geplant. De oma, haar zoon, die de eigenaar van het land is, zijn neef en zijn drie zonen. Het was een prachtige dag met een blauwe lucht.

Ter nagedachtenis aan Clemens is een plaquette geplaatst bij de olijfbomen. Hoop was een rode draad in het leven van Clemens. Daarom staan de volgende woorden uit een gedicht van Vaclav Havel erop: ‘‘It is hope, above all, that gives us strenght to live’’. Onder alle foto’s lees je het volledige, prachtige gedicht.

Planting Clemens 19.jpg
 

De toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit? Marijke spreekt de wens uit om terug te keren naar Palestina. Ook wijst ze op een nieuwe generatie die zich met veel animo en enthousiasme wil inzetten voor vrede en gerechtigheid in Palestina. ‘Komen we er ooit uit? We gaan in ieder geval door. We maken deel uit van een vertrouwd gezelschap, dat voelt als een familie. We staan voor hetzelfde,’ sluit Marijke af.

 
Planting Clemens 1.jpg
Planting Clemens 21.jpg
Planting Clemens 12.jpg
Planting Clemens 11.jpg
Planting Clemens 9.jpg
Planting Clemens 5.jpg
Locatie bomen Clemens.png
 
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet afvan wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.
— Gedicht van Vaclav Havel
Planting Clemens 20.jpg